Yakıt Filtresi

Yakıt Filtresi (Yakıt)

Problemsiz motor çalışması için en temel gereksinim temiz yakıttır. Yakıt, enjeksiyon sistemine veya karbüratöre yakıt pompası vasıtasıyla gelmektedir. Özellikle modern enjeksiyon sistemlerinde, kir parçacıkları, artan aşınmaya sebep olmaktadır.

Yakıttaki su da, korozyona sebep olarak ciddi hasarlara sebep olabilir. En kötüsü, aracı durduracak şekilde, enjeksiyon sisteminde komple hasara yol açabilir. Enjeksiyon sisteminde veya karbüratörde olan bir aşınma, yakıt tüketiminde önemli artışa ve düzensiz motor performansına yol açar.

Common rail veya pompa enjektör gibi modern enjeksiyon sistemleri, yeni teknolojilere göre biçimlendirilmiş yenilikçi çözümler gerektirmektedir.


Yakıt filtresi çeşitleri;

  • Yakıt Filtresi Elemanları: Değiştirilebilir ve motora entegre edilmiş ayrı bir muhafaza içinde yerleştirilmiştir:
    – Yakıt filtresi elemanları, standart olarak DIN (Deutsches Institut für Normung – Alman Standartları Enstitüsü) normlarında muhafaza içinde kağıt veya keçe filtre malzemesinden yapılır.- Ortasından vidalanarak takılırlar.- Özel filtre şekilleri bulunur.
  • Atom Yakıt Filtreleri: Muhafazası ve filtre elemanı bütün olarak tek ünite şeklindedir. Değişim sırasında tüm ünite tek parça olarak yenisi ile değişmektedir. Atom filtrelerinin farklı tipleri vardır:
    – Standart atom yakıt filtreleri,- Su boşaltma imkanı olan versiyon,- Özel şekle sahip bağlantı noktalı tipler,- Su seviyesi göstergesine bağlı olan özel tipler.
  • Yakıt Hat Filtreleri (Hat İçi): Bu filtreler yakıt hattına seri olarak monte edilmektedir. Muhafaza ve filtre elemanı, değişim sırasında komple değiştirilir.
    – Plastik hat içi yakıt filtreleri,- Metal hat içi yakıt filtreleri.

Kurumsal